Elementor #4196

עזרו לנו להמשיך בפעילות המיוחדת של איגוד המוהלים העולמי בארץ ובעולם

איגוד המוהלים העולמי מקים כרגע 10 סניפים, מרכזיים רפואיים ברחבי הארץ ובחו"ל. בכל סניף יינתן שירות מלא לטובת ברית המילה.

האיגוד בהכוונתם ועידודם של גדולי המוהלים והרופאים, גדולי ישראל חברי מועצת חכמי התורה מכלל החוגים בארץ ובעולם.


תמכו באיגוד המוהלים העולמי - בברכת גדולי ישראל

הגאון הגדול חבר מועצת חכמי התורה הרב דוד יוסף שליט"א

הרב דוד יוסף שליט"א בנו של מרן הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. הרב מסייע מאוד לאיגוד מפוסקי ההלכה בדורנו, שמתיעצים בו ומאוד מחזק ומעודד תמיד ידי העוסקים במלאכת הקודש זו, נשא דברי תורה ברכה וחיזוק מיוחדים לכלל המוהלים העוסקים במלאכת קדושה זאת, לכלל המוהלים החברים באיגוד המוהלים העולמי.​

הרב יאשיהו פינטו שליט"א

הרב יאשיהו יוסף פינטו ראש מוסדות "שובה ישראל" מברך את איגוד המוהלים עולמי ואת יושב ראש האיגוד על עשייתם הברוכה.

הגאון רבי משה ברנדסדורפר שליט"א

רב היכל ההוראה בירושלים

הגאון הרב דוד יוסף שליט"א

חבר מועצת חכמי התורה
בנו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הגאון הרב שלום יהודה פרץ שליט"א

ראש מוסדות בית אל
חבר הנהלה באיגוד המוהלים העולמי

תמכו והיו שותפים בקמפיין האיגוד לחיזוק וזיכוי הרבים

להמשך קריאה על פעולתו הברוכה של האיגוד

הורים יקרים, איגוד המוהלים העולמי ממליץ לקחת מוהל בכיר או מורשה החבר באיגוד המוהלים העולמי. אשר היינו בעל וותק וניסיון מקצועי בברית המילה. עבר השתלמות רפואית ברמה מאוד מקצועית על כלל ההיבטים הקשורים בברית המילה. למד אנטומיה ופיזיולוגיה, מערכות הגוף שיטות לעצירת דימומים, התמודדות במצבים שאינם שגרתיים. מחזיק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. מל בצורה סטרילית על פי כללי ההלכה והרפואה.
הרב נתנאל דוד ספטי
יו"ר איגוד המוהלים העולמי

ברוכים הבאים

לאיגוד המוהלים העולמי

עזרו לנו להמשיך בפעילות המיוחדת של איגוד המוהלים העולמי בארץ ובעולם

איגוד המוהלים העולמי מקים כרגע 10 סניפים, מרכזיים רפואיים ברחבי הארץ ובחו"ל. בכל סניף יינתן שירות מלא לטובת ברית המילה.​